Moderatör: Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK


Konuşmacılar

Doç. Dr. Ayşegül CEYLAN - Donörde Anestezi Yönetimi 

Dr. Öğr. Üyesi Burak AYAN - Alıcıda Anestezi Yönetimi 

Doç. Dr. M. Alper SALMAN - Postoperatif Bakım ve Analjezi


Tarih: 3 Ocak 2024

Saat: 17.00-19.00

Yer: LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi B2 Kat (Eğitim Salonu)

(LÖSEV Kent B4 kapalı ve açık otoparkları katılımcıların kullanımı için açık olacaktır.)