ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ (ARUD) KURULUŞ VE FAALİYETLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), 15/04/1988’de, üyeler arasında bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalının cazip hale gelmesi için çalışmak, bu alanda yeterli sayıda uzman yetişmesini teşvik etmek ve böylece uzman olmayan ellerden anesteziyoloji uygulamasını kurtarmak, her hastanede anestezi doktorlarının sorumluluğunda ayılma ve yoğun bakım üniteleri kurmak, hastaların ameliyat öncesi anestezi doktorları tarafından muayene edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla anestezi poliklinikleri kurmak ve anesteziyologların sağlık, sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınmasını sağlamak ve bu konunun yasallaşması için çalışmalarda bulunmak amacıyla Ankara’da kurulmuştur. Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için üyeler arasında bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılar , sempozyumlar, paneller, seminer, konferans ve kongreler düzenleyecek, dergi, broşür ve kitap bastıracak, tercümeler yaptıracak, bilimsel toplantılara katılımı teşvik edecek, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kapsamına giren ağrı tedavisi ve yoğun bakım ile ilgili araştırmalar yapacak, ilgi alanına giren konularda çıkartılacak veya değiştirilecek yasalardan ilgili makam, kuruluş veya kişilere bilimsel görüş bildirecek ve önerilerde bulunacaktır.


Derneğin kurucuları, Dr. Gülnaz Aslan, Dr. Belma Ataoğlu, Dr. Ülkü Aypar, Dr. Fatma Handan Çuhruk, Dr. Şerife Nilgün Kalaç, Dr. Raif Kaya, Dr. Aysun Küçükel, Dr. Gülen Yıldız Kutkam, Dr. Bekir Mutlu, Dr. Feridun İlhan Özkan, Dr. Cemil Cahit San, Dr. Filiz Tüzüner, Dr. Nurten Ünal’dır. 15-8-1988 Dernek Kurucular Kurulu 1. toplantısında görev bölümü şu şekilde yapılmıştır: Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter: Dr. Raif Kaya, Muhasip Üye: Cemil Cahit San, Üye: Dr. Aysun Küçükel, Üye: Dr. Gülen Yıldız Kutkam, Üye: Dr. Bekir Mutlu, Üye: Dr. Filiz Tüzüner’dir.


27-09-1988 Tarih ve (3)06.33.124/6464 Sayılı yazı ve Vali Yardımcısı Yahya Gür imzası ile derneğe 06.33.124 kod numarası verildiği bildirilmiştir. Derneğin ilk adresi “Paris Cad. 64/5 ANKARA” olarak belirtilmiş iken, bu adres “Yüksel Cad. 29/6 Ankara” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihte ilk faaliyetler; başlık kaşesi ile lastik mühür yaptırılması, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne kuruluş için yazışmaların yapılması, gelir makbuzu ve sarflar için gider makbuzu alınması, 19 Ocak 1989 tarihinde “Bulvar Palas-Ankara’da tanışma yemeği gerçekleştirilmesi, 26-07-1989’da Banka Hesabı açtırılması ve 06-08-1989 tarihinde Bolu DSİ Tesisleri’ne gezi yapılması şeklinde gerçekleşmiştir.


28-10-1989 1. Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır: Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter: Dr. Necmettin Ünal, Sayman: Dr. Hülya Çelebi, Üye: Dr. Kemal Erdem, Üye: Dr. Filiz Tüzüner, Üye: Dr. Saadet Özgen, Üye: Dr. Gülten Özgün. Denetleme Kurulu: Dr. Handan Çuhruk, Dr. Yener Karadenizli, Dr. Avni Babacan. Bilim Kurulu: Dr. Mualla Karamehmetoğlu, Dr. Sevim Ebil, Dr. Handan Çuhruk, Dr. Ülkü Aypar, Dr. Yüksel Keçik, Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Oya Özatamer, Dr. Nesrin Ertunç, Dr. Melek Tulunay ve Dr. Yener Karadenizli’den oluşmuştur. Mesleki risk ve sorumlulukların belirlenmesi için “Hukuk Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir. Dernek adres değişikliği “Altındağ Cad. 23/A Ankara” olarak gerçekleşmiştir.


1991 yılından itibaren, ARUD’un aracılığı ile 3 Tıp Fakültesi öğrencisine aralıksız olarak Dr. Adil Esat Aydoğdu1 bursu verilmektedir. Yine Dr. Adil Esat Aydoğdu, ARUD’un organize ettiği 1991 yılından itibaren her yıl düzenlenen olgu sunumu yarışmalarını finanse etmiştir. İlk 3 dereceye giren asistanların ödüllerinin yanı sıra, finale kalan diğer 7 asistana da teşvik ödülleri verilmektedir.


29-03-1992, 2. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır: Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, Başkan Yardımcısı: Dr. Filiz Tüzüner, Sekreter: Dr. Saadet Özgen, Muhasip: Dr. Meral Kanbak, Üye Dr. Hülya Çelebi, Üye Dr. Ülkü Aypar, Üye Dr. Raif Kaya. Denetleme Kurulu: Dr. Kemal Erdem, Dr. Handan Çuhruk, Dr. Yener Karadenizli. Bu dönemde alınan kararlar doğrultusunda; Kasım 1992’de “Meslekte 25.ve 30. Yıl” plaketleri verilmiştir, dernek ambleminin Prof. Dr. Muaffak Sipahioğlu’na yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu genel kurulda ayrıca “Anestezi Dergisi” çıkarılması kararı alınmıştır (15 Mart 1993).


03-04-1994, 3. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır. Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, II. Başkan: Dr. Ülkü Aypar, Sekreter: Dr. Saadet Özgen, Muhasip: Dr. Ömür Erçelen, Üye: Dr. Hülya Çelebi, Üye: Nermin Göğüş, Üye: Dr. Meral Kanbak. Ayrıca derneğin faaliyetleri arasına, 3 tıp fakültesi öğrencisine ayda 3 000 TL burs verilmesi kararı da alınmıştır.


26-05-1996, 4. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde gerçekleşmiştir: Başkan: Prof. Dr. Gülnaz Aslan, II. Başkan: Prof. Dr. Yüksel Keçik, Sekreter: Doç. Dr. Özcan Erdemli, Muhasip: Yrd. Doç. Dr. Ömür Erçelen, Üye: Doç. Dr. Kadir Kaya, Üye: Doç. Dr. Meral Kanbak, Üye: Dr. Necmettin Ünal.


15-10-1998, 5. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır. Başkan: Prof. Dr. Yüksel Keçik, II. Başkan: Prof. Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter: Doç. Dr. Özcan Erdemli, Sekreter Yardımcısı: Dr. Orhan Kanbak, Sayman: Dr. Necmettin Ünal, Sayman Yardımcısı: Dr. Bülent Baltacı, Üye: Dr. Avni Babacan. Ayrıca kurulda Öğrenci burslarının 20 000 000 TL, daha sonra 40 000 000 olmasına ve İnternet web sayfasının “http: www.arss.org” adına kurulmasına karar verilmiştir (“Karar:10-2-1999”)


17-12-2000, 6. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan: Prof. Dr. Hülya Çelebi, Başkan Yardımcısı: Dr. Asuman Uysalel, Genel Sekreter: Dr. Avni Babacan, Sayman Dr. Bülent Baltacı, Üye: Dr. Orhan Kanbak, Üye: Dr. Uğur Polat, Üye: Dr. Aslı Dönmez. “Kardiyak Anestezi” isimli kitap çevirisi için Dr. Aslı Dönmez görevlendirilmiş, “Düşük Akımlı Anestezi” kitap çevirisinden 100 tane satın alınmış ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

17-11-2002, 7. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan: Prof. Dr. Kadir Kaya, Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Saadet Özgen, Genel Sekreter: Dr. Mehmet Oral, Genel Sekreter Yardımcısı: Dr. Aslı Dönmez, Sayman: Uğur Polat, Sayman Yardımcısı: Dr. Bülent Baltacı, Üye: Dr. Tülin Gümüş.


07-11-2004, 8. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan: Prof. Dr. Saadet Özgen, Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Asuman Uysalel, Genel Sekreter: Dr. Belkıs Çetinsoy, Genel Sekreter Yardımcısı: Dr. Murat Sayın, Genel Sayman: Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı: Dr. Pınar Durak, Üye: Dr. Berrin Günaydın. Denetleme Kurulu: Dr. Orhan Kanbak, Dr. Raif Kaya, Dr. Tülin Gümüş. Bu kurulda alınan karar ile dernekte adres değişikliği olmuştur. Yeni adres “Kuleli Sok. 21/12 GOP/ANKARA” olmuştur. Dernek tarafından verilen öğrenci burs ücretlerinin Kasım 2006’dan itibaren 150 TL olması kararlaştırılmıştır.


03-12-2006, 9. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan: Prof. Dr. Asuman Uysalel, Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Orhan Kanbak, Genel Sekreter: Dr. Özlem Selvi Can, Genel Sayman: Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı: Dr. Taylan Akkaya, Üye Dr. Beyazıt Dikmen, Üye: Dr. Pınar Durak, Denetleme Kurulu: Belkıs Çetinsoy, Bülent Baltacı, Haluk Gümüş.


12-10-2008, 10. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan: Prof. Dr. Asuman Uysalel, Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Orhan Kanbak, Genel Sekreter: Dr. Özlem Selvi Can, Genel Sayman: Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı: Dr. Taylan Akkaya, Üye Dr. Hülya Başar, Üye Dr. Pınar Durak, Denetleme Kurulu: Dr. Raif Kaya, Dr. Onur Özlü, Dr. Asutay Göktuğ.


24-10-2010, 11. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan: Prof. Dr. Bilge Çelebioğlu, Başkan Yardımcısı: Dr. Raif Kaya, Genel Sekreter: Doç. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, Genel Sayman Dr. Alp Alptekin, Genel Sayman Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Başar, Üye Doç. Dr. Orhan Kanbak, Üye: Doç. Dr. Onur Özlü, Denetleme Kurulu: Prof. Dr. Saadet Özgen, Prof. Dr. Dr. Turgay Öcal. Genel kurulda alınan ve uygulamaya geçen karara göre Ankara ili içindeki Üniversite ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile aylık toplantılar düzenlenmiştir.


14-10-2012, 12. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan: Prof. Dr. Meral Kanbak, Başkan Yardımcısı: Dr. Raif Kaya, Genel Sekreter: Doç. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, Genel Sayman: Dr. Alp Alptekin, Genel Sayman Yardımcısı: Doç. Dr. Hülya Başar, Üye: Tülin Gümüş, Üye: Doç. Dr. Onur Özlü, Denetleme Kurulu: Prof. Dr. Saadet Özgen, Prof. Dr. Bilge Çelebioğlu, Prof. Dr. Dr. Turgay Öcal.

19-23 Nisan 2013 tarihinde Bakü / Azerbaycan’da “Türk Cumhuriyetleri Anestezi Günleri, Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler” ismiyle ilk uluslararası kongre gerçekleştirilmiştir.

23-26 Nisan 2014 tarihinde Kosova Priştine’de I. Balkan Anestezi Günleri,” Balkan States Anesthesia Days I, Pediatric Anesthesia and Intensive Care” adı altında gerçekleştirildi.


Ekim 2014’de, 13. ARUD Olağanüstü Genel Kurul’da Prof. Dr. Meral Kanbak başkan seçilmiştir. Yönetimde Bilge Çelebioğlu, Raif Kaya, Fatma Sarıcaoğlu, Tülin Gümüş, Turgay Öcal, Onur Özlü hocalar yer almıştır. 


II. Balkan Anestezi Günleri 15-18 Mayıs 2015’de Atina Tiran’da “Balkan States Anesthesia Days I I Current Topics in Anesthesia and Intensive Care” adıyla gerçekleştirildi.


Ekim 2016’da 14. Genel Kurul toplanmıştır. Başkan: Prof. Dr. Meral Kanbak, Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, Üyeler: Raif Kaya, Tülin Gümüş, Sanem Çakar Turhan, Aysun Ankay Yılbaş, Aslı Dönmez, Nurdan Bedirli olarak görev dağılımı yapılmıştır.


III. Balkan Anestezi Günleri (Balkan States Anesthesia Days III Orthopedic Anesthesia and Intensive Care), 18-21 Mayıs 2016’ da Skopje / Makedonya’da yapıldı.

2017 Kongre organizasyonu için, Diamed firmasından Hakan Günel Bey ile anlaşıldı. 27-28 Nisan 2017 de Bosna-Hersek Tuzla’da “periferik sinir bloğu kursu” planlandı.


IV. Balkan Anestezi Günleri, “Balkan States Anesthesia Days IV, Abdominal Anesthesia and Intensive Care” başlığıyla 17-20 Mayıs 2017’de, Sarayevo /Bosna Hersek’te gerçekleştirildi. 31/05/2017’de “Balkan Anestezi Derneği” kurulması için girişim başlatılması kararı alındı.

12 Ocak 2018’de “Hastaneler Yarışıyor” yarışması gerçekleştirilmiştir.


9-13 Mayıs 2018’de “Geriatric Anesthesia and Intensive Care” temalı V. Balkan Anestezi Günleri uluslararası kongresi, Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.


ARUD 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2018’de AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Yetmiş bir üyenin katılımıyla yeni yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu asil üyeliğine, Feyhan Ökten, Ahmet Coşar, Onur Özlü, Murat Sayın, Sumru Şekerci, Sanem Çakar Turhan hocalar seçilmiştir. Yönetim Kurulu yedek üyeliğe; Ali Can, Özlem Selvi Can, Suna Akın Takmaz, Ender Gedik, Emine Arık, Gülten Ütebey hocalar seçildi. Denetleme Kurulu asil üyeleri; Raif Kaya, Süheyla Ünver, Bülent Baltacı hocalardan, yedek üyeler ise; Ayşegül Özgök, Aslı Dönmez ve Orhan Kanbak hocalardan oluşmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Coşar hocanın istifası nedeniyle1. Yedek üye Dr. Gülten Ütebey, asil üyeliğe getirilmiştir.

“Anestezi Dergisi” editörlüğü, Ocak 2019 tarihi itibariyle Prof. Dr. Aslı Dönmez’e devredildi. Derginin on-line yayınına devam kararı alındı. Ocak 2019’da “Hastaneler Yarışıyor” bilgi yarışması yapıldı.


VI. Balkan Anestezi Günleri, 3-6 Nisan 2019’da İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konusu “Balkan States Anesthesia Days VI Trauma Anesthesia and Intensive Care” oldu.


25-06-2019’da Ankara İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel toplantı salonunda “Hukukçu Hekimler Toplantısı” gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sanem Çakar Turhan hocanın istifası üzerine, 3. Yedek üye Dr. Emine Arık, yönetim kurulu asil üyeliğine getirildi.


VII. Balkan Anestezi Günleri’nin, 2020 yılında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla Tiran’a gidilerek, Tiran TİKA Ofisi ve Tiran’daki Türk Büyükelçiliği ile görüşme kararı alındı. Derneğin Web sitesinin yapılması için Mira Firması ile anlaşma yapıldı. Derneğin Yapı Kredi Bankası Hacettepe şubesi nezdindeki hesaplarla ilgili tüm işlemlerden sorumlu olarak, Dr. Emine Arık görevlendirildi.


02-01-2020’de “Hastaneler Yarışıyor” yarışması yapıldı. İlk 3 dereceye giren asistanlar, altınla ödüllendirildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm yarışmacılara “Travma ve Anestezi” kitabı hediye edildi.


20-02-2020’de ARUD’a ait “Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia (JARSS) yayınının adresi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Sağlık 1 sok. No:33/4 Sıhhiye/ Ankara ve yazı işleri müdürü, Prof. Dr. Feyhan Ökten olarak belirlenmiştir. E-mail adresi: anestezidergisi@yahoo.com olmuştur.


10-03-2020 tarihli yönetin kurulu toplantısında, Covid-19 salgını nedeniyle, yurtiçi ve yurtdışı uçuşları engelleyen koşulların ortaya çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun önerileriyle VII. Balkan Kongresi iptal edilmiştir.


VII. Balkan Anestezi Günleri, “Balkan States Anesthesia Days VII Innovations in Anesthesia Intensive Care and Pain During COVİD-19 Pandemic Era” adıyla 30 Nisan-02 Mayıs 2021 de on-line kongre olarak gerçekleştirilmiştir.


Pandemi sürecinde Eylül, Ekim, Kasım aylarında zoom üzerinden 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Kongre konuları e-kongre olarak düzenlenmiştir.


16. ARUD Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30-06-2021’de TOBB ETÜ Konferans Merkezinde yapılmıştır. Divan başkanlığına. Ahmet Coşar, başkan yardımcılığına Hakan Yılmaz ve kâtip üyeliğe Cihan Şahin seçilmiştir.


Yönetim Kurulu asil üyeler; Feyhan Ökten, Onur Özlü, Sumru Şekerci, Dilek Ünal, Ezgi Kılıç, Gülten Ütebey ve Eda Balcı hocalardan oluşmaktaydı.

Kadriye Kahveci, Filiz Banu Ethemoğlu, Tülin Gümüş, Hakan Yılmaz.

Denetim Kurulu asil: Bülent Baltacı, Orhan Kanbak, Murat Sayın.

Denetim Kurulu yedek: Raif Kaya, Ümit Karadeniz, Ülkü Ceren Köksoy.

Görev dağılımı şöyle olmuştur: Başkan: Prof. Dr. Feyhan Ökten, başkan yardımcısı: Prof. Dr. Sumru Şekerci, Genel Sekreter: Prof. Dr. Onur Özlü. Üyeler: Doç. Dr. Dilek Ünal, Doç. Dr. Ezgi Erkılıç, Dr. Gülten Ütebey ve mali işlerden sorumlu üye Dr. Eda Balcı.

50 TL olan aidatın 100 TL olması kararlaştırılmıştır. Dr. Esat Aydoğdu tarafından 3 öğrenciye verilen eğitim bursu, kişi başı 500 TL olarak belirlendi.

16-10-2021’de JARSS-Anestezi Dergisi editörlüğü, Prof. Dr. Aslı Dönmez tarafından, Prof. Dr. Zerrin Özköse Şatırlar’a devredildi. Derginin yayın hizmetleri sözleşmesi Buluş Tasarım Matbaacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Şirketi ile imzalandı.


VIII. Balkan Anestezi Günleri, “Balkan States Anesthesia Days VIII Anesthesia and Intensive Care In the light of the 100th Anniversary of our republic” adı altında, 28-30 Nisan 2022’de Ankara’da AÜTF Morfoloji Binası’nda gerçekleştirildi.


04 Kasım 2022’de, Balkan Anestezi Platformu kurulmuştur.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği’nin, ulusal ve uluslararası alanlarda meslektaşlarımız arasındaki bilimsel faaliyetlere önemli katkıları bulunmaktadır. Ülkemizin sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda yakın iş birliği içinde bulunduğu Balkan Ülkelerindeki meslektaşlarımızla bilimsel ve sosyal alanlardaki iş birliğini güçlendiren Balkan Anestezi Kongreleri 2014 yılından beri düzenli olarak ARUD liderliğinde Balkan Ülkeleri ve ülkemizde organize edilmektedir.


Bu birliktelik 4 Kasım 2022 tarihinde TARD yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak’ın gayretleri, 9 Balkan ülkesinin katılımı ile gönüllü organizasyon olan Balkan Anestezi Platformunun kuruluşu ile güçlendi. Balkan Anestezi Platformunun kuruluş protokolünde ARUD yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Feyhan Ökten’in de imzası bulunmaktadır.


ARUD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2023’de TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Yeni Derslik Binası, Yaşam Sok. No:5 Söğütözü/ Ankara adresinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu asil üyeliğe, Prof. Dr. Onur Özlü, Prof. Dr. Dilek Ünal, Doç. Dr. Ezgi Erkılıç, Doç. Dr. Gülten Ütebey, Doç. Dr. Güldeniz Argun, Doç. Dr. Umut Kara, Dr. Murat İzgi seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeler: Nevriye Salman, Eda Balcı, Sumru Şekerci, Gonca Oğuz, Hüsniye Bayrak Şahin, Deniz Erdem, Cihan Şahin.

Denetleme Kurulu asil: Kadriye Kahveci, Dilek kazancı, Murat Sayın.

Denetleme Kurulu yedek: Ahmet Coşar, Işıl Özkoçak, Tülin Gümüş.

Muhasebe işlerinden Doç. Dr. Umut Kara sorumlu oldu. Dernek başkanı Prof. Dr. Onur Özlü’ye DERBİS yetkisi verildi. 2023-2024 ARUD aylık toplantı planı belirlendi. Mevcut üyelerin ve yeni üyelerin DERBİS’e eklenmesi çalışmalarına başlandı. Aidatların 100 TL’den 250 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Dernek Web sayfası revizyonu için BSC Bilişim firmasıyla sözleşme imzalandı. Dr. Esat Aydoğdu tarafından finanse edilen eğitim bursunun devam ettirilmesi sağlandı.