BAŞKAN

Prof. Dr. Feyhan Ökten

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Sumru Şekerci

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Onur Özlü

TOBB-ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Uzm. Dr. Eda Balcı

Ankara şehir hastanesi anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği

ÜYE

Doç. Dr. Ezgi Erkılıç

Ankara şehir hastanesi anestezi ve reanimasyon kliniği

ÜYE

Dr. Gülten ÜTEBEY

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

ÜYE

Doç. Dr. Dilek Ünal

Saglik Bilimleri Üniversitesi Diskapi Yildirim Beyazit EAH anestezi ve Reanimasyon kliniği