BAŞKAN

Prof. Dr. Feyhan Ökten

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Onur Özlü

TOBB-ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Uz.Dr.Emine ARIK

 

 

SAYMAN

Prof. Dr. Nurdan Bedirli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

ÜYE

Prof. Dr. Sumru Şekerci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

ÜYE

Dr. Gülten ÜTEBEY

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

ÜYE

Prof. Dr. M. Murat Sayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.