BAŞKAN

Prof. Dr. Feyhan Ökten

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Sumru Şekerci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Onur Özlü

TOBB-ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Prof. Dr. Nurdan Bedirli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Doç.Dr.Emine ARIK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

ÜYE

Dr. Gülten ÜTEBEY

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

ÜYE

Prof. Dr. M. Murat Sayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.