ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY
ARUD

Yönetim Kurulu

TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Prof Dr. Onur ÖZLÜ
BAŞKAN
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Ezgi ERKILIÇ
BAŞKAN YARDIMCISI
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Prof. Dr. Dilek Ünal
GENEL SEKRETER
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Umut KARA
SAYMAN
SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Güldeniz ARGUN
ÜYE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Dr. Öğr. Üyesi Murat İZGİ
ÜYE
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Gülten Ütebey
ÜYE