ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY

ASA Havayolu Yönetimi Kılavuzu

DAS Havayolu Yönetimi Kılavuzu

Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Bloklarda Anatomik Yapıların Tanımlanması: Uluslararası Uzlaşı Bildirisi

ESAIC Çocuklarda Pre-operatif Açlık Kılavuzu

Antitrombotik İlaç Kullanan Hastalarda Rejyonel Anestezi Kılavuzu

Travma Sonrası Majör Kanama ve Koagulopati Yönetimi Kılavuzu

ESRA/ASRA Pediatrik Rejyonel Anestezide Lokal Anestezik ve Adjuvan Dozları Kılavuzu