ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY

Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 tür üyesi vardır. Tüm üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümlerini taşımaları şarttır.

  1. a) Asil üyeler

Üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümleri yanında asil üyelik için anesteziyoloji ve reanimasyon dalında uzman doktor veya asistan olmak şarttır.

 

  1. b) Fahri üyeler

Fahri üyelik için görgü, bilgi ve maddi manevi katkılarıyla gayret göstermiş veya böyle bir gayret içinde 18 yaşından büyük, derneklere üye olmasında hukuken sakınca olmayan T.C. uyruklu vatandaşlar arasından yönetim kurulunun oy birliği ile kabul etme koşulu aranır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat öderler. Genel kurula katılabilir, görüş açıklayabilir, temennilerde bulunabilirler. Yönetim kurulu asil üyeler gibi fahri üyelere de görev verebilir. Ancak, fahri üyeler yönetim kurullarında görev alamazlar.

 

Kurucu üyeler derneğin asil üyeleridir.

Derneğe asil üye olmak isteyenler TC kimlik numarası birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurabilirler.

 

Dernek yönetim kurulu başvuruyu ilk yönetim kurulu toplantısında inceler, kabul veya reddettiğini yazı ile bildirir. Üyeliğin red nedeninin açıklanması zorunluluğu yoktur. Üyelik kesinleşmeden genel kurulda oy kullanma hakkı ve organlara seçilme hakkı yoktur.

Üyeler varsa derneğe borçlarını ödemek kaydı ile ve yazılı başvuru ile diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler.