Arud Yönetim Kurulu

Asistan Olgu Sunum Yarışması


Tarih:27 Aralık 2023

Saat: 17:00 - 19:00

Yer: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Konferans Salonu


Bildirilerin Gönderilmesi
Sözlü olarak sunulacak olan bildiriler info@arud.org e-mail adresine gönderilecektir.
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2023


Yazım Kuralları

  1. Özetler Türkçe olarak gönderilmelidir.
  2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ad soyad ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların adı belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, önce açık isim sonra kısaltma parantez içinde belirtilmeli ardından kısaltma kullanılmalıdır.
  7. Özette sunumun amacı ve olgu kısaca anlatılmalı ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özet; amaç, olgu sunumu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  9. Özetin tamamı, başlık adı, yazar isimleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
  10. Olgular başka bir platformda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince
yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı
olarak gönderilecektir.