ARUD 2023 Asistan Olgu Sunum Yarışması 27 Aralık 2023 tarihinde Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Çeşitli hastanelerin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerinden katılan 25 olgu sunumu içinden 10 olgu finale kaldı. Yarışmada dereceye giren asistan doktorlara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü olarak sırası ile 3000 TL, 2000 TL ve 1000 TL ödül ve tüm finalistlere kitap hediye olarak takdim edildi. 

Dereceye giren asistan doktorlara başarı belgeleri saygıdeğer hocalarımız Prof. Dr. Feyhan Ökten, Prof. Dr. Onur Özlü Prof. Dr. Ömer Kurtipek, Prof. Dr. Meral Kanbak, Prof. Dr. Bilge Çelebioğlu ve Prof. Dr. Vedat Yıldırım tarafından verildi.

Yarışmada ilk üç dereceye giren asistan doktorlar ve olgu sunumları: 

Birincilik ödülü: Gülhan Nur Sarıtaş Eşme, Güralp Güray, Özgecan Kaynarca, Hacer Serdaroğlu, Engin Zafer Terzi, Dilek Ünal. Trakeal darlık ameliyatında ultra ince endotrakel tüp ve akım kontrollü ventilasyon ile intraoperatif ventilasyon: Olgu Sunumu. Etlik Şehir Hastanesi 

İkincilik ödülü: Damla Hökelek, Nilgün Şahin, Umut Can Özağar, Ahmet Canıtez, Dilek Ünal. Aortik transeksiyon operasyonunda parsiyel perfüzyon ve anestezi yönetimi: Olgu sunumu. Etlik Şehir Hastanesi 

Üçüncülük ödülü: Oğuzhan Kahveci, Seda Özkan, Özgür Canbay. Beckwith–Wiedemann sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: olgu sunumu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Finale kalan asistan doktorlar ve olgu sunumları: 

Ege Varlı Aruğaslan, Handan Güleç, Ayça Özcan, Ezgi Erkılıç. Erdinç Çetinkaya.  Postoperatif gelişen lokalize büllöz pemfigoid olgu sunumu. SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Alper Kepenek, Mert Nakip, Ayşe Özcan, Çetin Kaymak, Hülya Başar. Geç tanı, etkin transfüzyon. S.B.Ü. SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Leyla Alıbaylı, Elif Aybeniz Yıldırım, Perihan Ekmekçi, Filiz Tüzüner. Konstipasyondan letarjiye: Bir olgu sunumu. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mine Akın, Rabia Bayar. Konjenital Ağrıya Duyarsızlık ve Anhidrozis (CIPA) Sendromlu Acil Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi. SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Onur Küçük, Feridun Ertan, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Ali Alagöz. Santral hava yolu obstrüksiyonu olan ileri evre akciğer kanserinde girişimsel bronkoskopi ile stent uygulaması ve hayata dönüş. SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gökalp Deniz Sinangil, Menşure Kaya, Şeyda Özalp Fatullayev, Süheyla Ünver. Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyon biyopsisi (EBUS-İİAB) sırasında beklenmedik pnömoperitonyum. SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi   

Cinar Avınca, Beyza Mehri Büyükgebiz, Gözde İnan, Zerrin Özköse Şatırlar. Ameliyathanede “Dere geçerken at değiştirilir mi?” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi