Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği 11 Mayıs 2024 tarihinde “Perioperatif Dönemde Ve Yoğun Bakımda Ultrasonografi- Görsel Steteskop Kursu” düzenleyecektir. Kurs, teorik eğitim ve çeşitli temel beceri istasyonlarındaki uygulamaları kapsamaktadır.  

Kurs özellikle Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olmak üzere dahili ve cerrahi tüm kliniklerin araştırma görevlileri ve uzmanlarına yöneliktir. Kursun amacı katılımcıların perioperatif dönemde ve yoğun bakımda ultrasonografiyle monitörizasyon ve tanı koyma ile ilgili teknik becerilerini geliştirmektir. Kurs katılımı 40 kişi ile sınırlıdır ve katılımcılara sertifika verilecektir.

ARUD YÖNETİM KURULU

Kurs Koordinatörü

Prof. Dr. Onur Özlü

Moderatörler

Prof. Dr. Yusuf Ünal

Prof. Dr. Levent Öztürk

Bilimsel Kurul 

Prof. Dr. Onur Özlü

Prof. Dr. Yusuf Ünal

Prof. Dr. Dilek Ünal

Doç. Dr. Ezgi Erkılıç

Tarih ve Yer: 

11 Mayıs 2024, Saat: 09.00- 17.30

SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, İdari Bina Toplantı Salonu

Kurs ücreti:

ARUD üye: 2500TL

Üye olmayan: 3000 TL

Kurs Programı

09.00-09.10Açılış - Hoşgeldiniz! 
09:10-09:35 Ultrasonografinin fiziği Prof Dr Tanzer SANCAKTOBB ETÜ Tıp Fak, Radyoloji AD
09:35-09:40Tartışma 
09:40-10:05Havayolu yönetiminde USG kullanımının avantajları: Anestezistler ve yoğun bakım uzmanları içinProf. Dr. Dilek ÜNAL SBÜ Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
10:05-10:10.Tartışma 
10:10-10:30Kahve molası 
10:30-10:55 Akciğer ve plevra ultrasonografisi Doç. Dr. Kutluk PAMPAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
10:55-11:00Tartışma 
11:00-11:25 Hemodinaminin ultrasonografi ile değerlendirilmesi Prof Dr Yusuf ÜNAL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
11:25-11.30Tartışma 
11:30-11:55Batın ultrasonografisiDoç. Dr. Süheyla KARADAĞ ERKOÇ Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon AD
11.55-12:00Tartışma 
12:00-13:30Öğle yemeği 
13:30-17:00 Uygulamalı eğitim 
   
13:30-17:30  Uygulamalı Eğitim
  
1. İstasyonTeknik: Ultrasonografi Cihazı
 Eğitici: Tanzer Sancak, Cansu Ekici
 Knoboloji
 Optik sinir kılıfı çapı ölçümü
  
2. İstasyonTeknik: Havayolu ultrasonografisi    
 Eğitici: Dilek Ünal, Engin Zafer Terzi  
 Üst havayolu patolojileri  
 Zor havayolunu öngörmek   
 Çocukta ve çift lumenli tüp kullanımında uygun tüp boyutunun tespit edilmesi
 Entübasyon kanülünün ve supraglottik havayolu aracının uygun yerleşiminin değerlendirilmesi  
 Perkütan trakeotomi öncesi havayolunun değerlendirilmesi  
 Krikotiroid membranın yerinin saptanması  
 Zor ekstübasyonun değerlendirilmesi  
  
3. İstasyonTeknik: Akciğer ve Plevra  
 Eğitici: Kutluk Pampal  
 Akciğer ultrasonunda temel bilgiler  
 Normal AC dokusu/artefaktlar  
 Akciğer patolojileri/Akut Solunum Yetmezliği  
 Pnömotoraks  
 Pnömoni  
 Atelektazi  
 Plevral Efüzyon  
 Diyafram ve patoojiler  
 Weaning
  
4. İstasyonTeknik: Hemodinami  
 Eğitici: Yusuf Ünal  
 Temel ekokardiyografi pencereleri  
 Kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesi  
 Kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi  
 Hemodinamik bozukluk ve farklı şok tiplerinde ekokardiyografi  
 Sıvı durumunun ve IVC değerlendirilmesinde ekokardiyografi  
  
5. İstasyonTeknik: Batın  
 Eğitici: Süheyla Karadağ  
 FAST  
 Travma hastalarında ultrasonografi ile odaklanmış inceleme  
 Mide hacminin değerlendirilmesi  
 Mesane hacminin değerlendirilmesi