Olgu Sunum Yarışması

Olgu Sunum Yarışması

Olgu Sunum Yarışması

Bildiriler info@arud.org mail adresi yolu ile direk alınacaktır.
Son Bildiri Gönderme Tarihi
10 Aralık 2022

21 Aralık 2022
Ankara Şehir Hastanesi
İdari Bina 2. kat
Konferans Salonu
17:00 – 19:00

Özetler word belge formatında amaç, olgu sunumu, tartışma ve sonuç başlıklarında yazılmalıdır, istenirse kaynak eklenebilir. Yazar ve kurum adları metin içerisine yazılmamalıdır. Olgu sunumu ve varsa fotoğrafların kullanılması için hasta veya yasal sorumlusundan yazılı bilgilendirilmiş olur alındığı belirtilmelidir.
Fotoğraflarda hasta kimliğinin gizlenmesi için gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
Metin tablo ve şekiller ayrı ayrı ilgili bölümlere yerleştirilmelidir.
Yazar ve kurum bilgisi, olgu sunumun başlığını da iceren ayrı bir pdf formatında belge ile gönderilmelidir.
Sunum yapan yazar işaretlenmelidir.

Sunumlar asistan doktorlar tarafından yapılacaktır.