OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 17. Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 17.30-19.30 arası TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Yeni derslik binası Yaşam cad. 5. Sokak Söğütözü/Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. oturum 30 Mayıs 2023 Salı günü aynı adreste 17.30-19.30 arası yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

-Açılış, yoklama

-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

-Genel kurul divanının teşekkülü

-Gündemin okunması

-Açılış konuşması

-2021-2023 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporlarının okunması ve onaya sunulması

-2021-2023 dönemine ait bilanço, gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi

-Yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin gizli oylama ve açık tasnif yolu ile seçimi

-Sonuçların açıklanması

-Dilek ve temenniler

-Kapanış