ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ KURULUŞ AMACI

Derneğin adı “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği‘dir. Derneğin amacı; üyeler arasında bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalının cazip hale gelmesi için çalışmak, bu alanda yeterli sayıda uzman yetişmesini teşvik etmek ve böylece uzman olmayan ellerden Anesteziyoloji uygulamasını kurtarmak, her hastanede anestezi doktorlarının sorumluluğunda ayılma ve yoğun bakım üniteleri kurmak, hastaların ameliyat öncesi anestezi doktorları tarafından muayene edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla anestezi polklinikleri kurmak ve anesteziyologların sağlık, sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınmasını sağlamak ve bu konunun yasallaşması için çalışmalarda bulunmaktır.

Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunacaktır: Üyeler arasında bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılar , sempozyumlar, paneller, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek, dergi, broşür ve kitap bastırmak, tercümeler yaptırmak, bilimsel toplantılara katılmaları teşfik etmek, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kapsamına giren ağtı tedavisi ve yoğun bakım ile ilgili araştırmalar yapmak, ilgi alanına giren konularda çıkartılacak veya değiştirilecek yasalardan ilgili makam, kuruluş veya kişilere bilimsel görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

15-4-1988 Dernek Kuruluş Bildirimi
Kurucular: Dr. Gülnaz Aslan, Dr.Belma Ataoğlu, Dr. Ülkü Aypar, Dr. Fatma Handan Çuhruk, Dr. Şerife Nilgün Kalaç, Dr. Raif Kaya, Dr. Aysun Küçükel, Dr. Gülen Yıldız Kutkam, Dr. Bekir Mutlu, Dr. Feridun İlhan Özkan, Dr. Cemil Cahit San, Dr. Filiz Tüzüner, Dr. Nurten Ünal dır. 15-8-1988 Dernek Kurucular Kurulu 1. Toplantısında görev bölümü şu şekilde yapılmıştır: Başkan, Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter, Dr. Raif Kaya, Muhasip Üye, Cemil Cahit San, Üye Dr. Aysun Küçükel, Üye Dr. Gülen Yıldız Kutkam, Üye Dr. Bekir Mutlu, Üye Dr. Filiz Tüzüner dir.

27-09-1988 Tarih ve (3)06.33.124/6464 Sayılı yazı ve Vali Yardımcısı Yahya Gür imzası ile derneğe 06.33.124 kod numarası verildiği bildirilmiştir. Derneğin ilk adresi “Paris Cad. 64/5 ANKARA” olarak belirtilmiş iken bu adres “Yüksel Cad. 29/6 Ankara” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihte ilk faaliyetler; başlık kaşesi ile lastik mühür yaptırılması, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne kuruluş için yazışmaların yapılması, gelir makbuzu ve sarflar için gider makbuzu alınması, 19 Ocak 1989 tarihinde “Bulvar Palas-Ankara” da tanışma yemeği gerçekleştirilmesi, 26-07-1989’da Banka Hesabı açtırılması, ve 06-08-1989 tarihinde Bolu DSİ Tesisleri’ne gezi yapılması şeklinde gerçekleşmiştir.

28-10-1989 1. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır. Başkan Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter Dr. Necmettin Ünal, Sayman Dr. Hülya Çelebi, Üye Dr. Kemal Erdem, Üye Dr. Filiz Tüzüner, Üye Dr. Saadet Özgen, Üye Dr. Gülten Özgün. Denetleme Kurulu: Dr. Handan Çuhruk, Dr. Yener Karadenizli, Dr. Avni Babacan. Bilim Kurulu: Dr. Mualla Karamehmetoğlu, Dr. Sevim Ebil, Dr. Handan Çuhruk, Dr. Ülkü Aypar, Dr. Yüksel Keçik, Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Oya Özatamer, Dr. Nesrin Ertunç, Dr. Melek Tulunay ve Dr. Yener Karadenizli’den oluşmaktadır. Mesleki risk ve sorumlulukların belirlenmesi için “Hukuk Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir. Dernek adres değişikliği “Altındağ Cad. 23/A Ankara” olarak gerçekleşmiştir.

29-03-1992 2. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır: Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, Başkan Yardımcısı: Dr. Filiz Tüzüner, Sekreter: Dr. Saadet Özgen, Muhasip: Dr. Meral Kanbak, Üye Dr. Hülya Çelebi, Üye Dr. Ülkü Aypar, Üye Dr. Raif Kaya Denetleme Kurulu: Dr. Kemal Erdem, Dr. Handan Çuhruk, Dr. Yener Karadenizli. Bu dönemde alınan kararlar doğrultusunda; Kasım 1992’de “Meslekte 25.ve 30. Yıl” plaketleri verilmiştir,. Dernek ambleminin Prof. Dr. Muaffak Sipahioğlu’na yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu genel kurulda ayrıca “Anestezi Dergisi” çıkarılması kararı alınmıştır (15 Mart 1993).

03-04-1994 3. Genel Kurul’da görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır. Başkan: Dr. Gülnaz Aslan, II. Başkan: Dr. Ülkü Aypar, Sekreter Dr. Saadet Özgen, Muhasip: Dr. Ömür Erçelen, Üye Dr. Hülya Çelebi, Üye Nermin Göğüş, Üye Dr. Meral Kanbak. Ayrıca derneğin faaliyetleri arasına üç tıp fakültesi öğrencisine ayda 3 000 TL burs verilmesi kararı da alınmıştır.

26-05-1996 4. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde gerçekleşmiştir: Başkan: Prof. Dr. Gülnaz Aslan, II. Başkan: Prof. Dr.Yüksel Keçik, Sekreter: Doç. Dr.Özcan Erdemli, Muhasip: Yrd. Doç. Dr. Ömür Erçelen, Üye Doç. Dr. Kadir Kaya, Üye Doç. Dr. Meral Kanbak, Üye Dr. Necmettin Ünal.

15-10-1998 5. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde sağlanmıştır. Başkan: Prof. Dr.Yüksel Keçik, II. Başkan: Prof. Dr. Gülnaz Aslan, Sekreter: Doç. Dr.Özcan Erdemli, Sekreter Yardımcısı: Dr. Orhan Kanbak, Sayman Dr. Necmettin Ünal, Sayman Yardımcısı Dr. Bülent Baltacı, Üye Dr. Avni Babacan. Ayrıca kurulda Öğrenci burslarının 20 000 000 TL, daha sonra 40 000 000 olmasına ve İnternet web sayfasının “http:www.arss.org” adına kurulmasına karar verilmiştir (“Karar:10-2-1999”)

17-12-2000 6. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan Prof. Dr. Hülya Çelebi, Başkan Yardımcısı Dr. Asuman Uysalel, Genel Sekreter Dr. Avni Babacan, Sayman Dr. Bülent Baltacı, Üye Dr. Orhan Kanbak, Üye Dr. Uğur Polat, Üye Dr. Aslı Dönmez. “Kardiyak Anestezi” isimli kitap çevirisi için Dr. Aslı Dönmez görevlendirilmiş, “Düşük Akımlı Anestezi” kitap çevirisinden 100 tane satın alınmış ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

17-11-2002 7. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan Prof. Dr.Kadir Kaya, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Özgen, Genel Sekreter Dr.Mehmet Oral, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Aslı Dönmez, Sayman Uğur Polat, Sayman Yardımcısı Dr. Bülent Baltacı, Üye Dr. Tülin Gümüş.

07-11-2004 8. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan Prof. Dr. Saadet Özgen, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Asuman Uysalel, Genel Sekreter Dr. Belkıs Çetinsoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Sayın, Genel Sayman Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı Dr. Pınar Durak, Üye Dr. Berrin Günaydın. Denetleme Kurulu: Dr. Orhan Kanbak, Dr. Raif Kaya, Dr. Tülin Gümüş. Bu kurulda alınan karar ile dernekte adres değişikliği olmuştur. Yeni adres “Kuleli Sok. 21/12 GOP/ANKARA” olmuştur. Dernek tarafından verilen öğrenci burs ücretleri Kasım 2006’dan itibaren 150 TL olmuştur.

03-12-2006 9. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur. Başkan Prof. Dr. Asuman Uysalel, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Kanbak, Genel Sekreter Dr. Özlem Selvi Can, Genel Sayman Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı Dr. Taylan Akkaya, Üye Dr. Beyazıt Dikmen, Üye Dr. Pınar Durak, Denetleme Kurulu: Belkıs Çetinsoy, Bülent Baltacı, Haluk Gümüş.

12-10-2008 10. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan Prof. Dr. Asuman Uysalel, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Kanbak, Genel Sekreter Dr. Özlem Selvi Can, Genel Sayman Dr. Turgay Öcal, Genel Sayman Yardımcısı Dr. Taylan Akkaya, Üye Dr. Hülya Başar, Üye Dr. Pınar Durak, Denetleme Kurulu: Dr. Raif Kaya, Dr. Onur Özlü, Dr. Asutay Göktuğ.

24-10-2010 10. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan Prof. Dr. Bilge Çelebioğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Raif Kaya, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, Genel Sayman Dr. Alp Alptekin, Genel Sayman Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Başar, Üye Doç. Dr. Orhan Kanbak, Üye Doç. Dr. Onur Özlü, Denetleme Kurulu: Prof. Dr. Saadet Özgen, Prof. Dr. Dr. Turgay Öcal. Genel kurulda alınan ve uygulamaya geçen karara göre Ankara ili içindeki Üniversite ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile aylık toplantılar düzenlenmiştir.

14-10-2012. 11. Genel Kurulda görev bölümü şu şekilde olmuştur: Başkan Prof. Dr. Meral Kanbak, Başkan Yardımcısı Dr. Raif Kaya, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, Genel Sayman Dr. Alp Alptekin, Genel Sayman Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Başar, Üye Doç. Dr. Tülin Gümüş, Üye Doç. Dr. Onur Özlü, Denetleme Kurulu: Prof. Dr. Saadet Özgen, Prof Dr. Bilge Çelebioğlu, Prof. Dr. Dr. Turgay Öcal.

ARUD’UN KURULUŞUNDAN BUGÜNE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMPOZYUM VE KONGRELER

30 Nisan 1994Abant Palas Otel
Pediatrik Anestezi Sempozyumu,
Konuşmacılar: Prof Dr. Birsen saygın, Prof Dr. Meliha Erman, Prof Dr. Belkıs tanrıverdi, Prof Dr. Serdar Erdine, Prof Dr Kemal Erdem,Prof Dr Coşkun İkizler Doç.Dr. Gülnaz Aslan,Merih Gökben, prof Dr Melek Tulunay
Nisan 1995Afyon Oruçoğlu Otel
Geriyatrik Anestezi Sempozyumu
Konuşmacılar: Prof Dr. Sadi SUN,Prof Dr. Sema YAVUZER,Prof Dr. Kazım TÜRKER, Prof Dr. Refik PAYKOÇ, Prof Dr. Ahmet TUTAN, Prof Dr. Kemal ERDEM, Dr. Yıldız KUTKAM, Prof Dr. Yılmaz ERYASA,Prof Dr.SUAT KARASU
26-29 Mart 1998Erzurum
Ortopedik Anestezi Sempozyumu
Konuşmacılar: Kutay Akpir, Özcan Ersoy, Üner Tan, Tarık Yazar, Erol Göker, Narinder Rawal, John Fowler, Ülkü Aypar, Özcan Erdemli,Filiz Tüzüner, Bora Aykaç,İbrahim yegül, Kamil toker, Geylan Işık, Oya Kutlay, Sumru şekerci, Sabahattin Uslu,Ömer Lütfi Erhan
22-24 Nisan 1999Trabzon
Ameliyathane Dışı Anestezi Sempozyumu
Konuşmacılar: Birsen Saygın, Ali Günerli, Gülsen Kofralı, Yılmaz şentürk, Yüksel Keçik, Gülden Ugur, Gülnaz Aslan, Mine Solak, Mustafa Bayar, Ülkü Aypar, Ayşegül özkök, Nermin Göğüş, Oya Kutlay, Yılmaz Göğüş, kadir Kaya, Hüseyin Öz, Lütfi Telci
5-6 Mayıs 2000AÜTF Morfoloji
Deprem ve Travma Sempozyumu
Yüksel Keçik, Nusret Aras, Osman Durmuş, Sefer Aygün, Oya Kutlay, Levon Çapan, Nasuh mahruki, Kamil Toker, Merih Gökben, Zuhal Arıkan, Ferda Kahveci, Aysel Altan,Figen Esen, Necmettin Ünal, ferudun çelimken, Nurhan Özdemir, mazhar Tokgözoğlu, Muhit Özcan, Erdal Işık, Hikmet Süer, Avni Babacan
21-23 Nisan 2001Antalya-Belek
Hipertansiyon ve Anestezi Sempozyumu
Bora Aykaç, Fatma Aşkar, John Abenstein, Jeff Welna, Jan Peter jantsen, Yüksel keçik, erol Gökel, Mehmet Tuğrul, Şükran Şahin, Nusret Şahin
2-4 Nisan 2004Ürgüp
Travma ve Anestezi
21-23 Nisan 2007Kızılcahamam
Günübirlik Anestezi Sempozyumu
Gülnaz Aslan, Belkıs Çetinsoy, Hülya Çelebi, Şükran şahin, Ümit Karadeniz, Zekeriya Alanoğlu, Fatma Sarıcaoğlu, Feyhan Ökten, Belkıs Tanrıverdi, Aysun Yılmazlar, Ercan Kurt, Demet Coşkun, Mustafa Kemal Bayar
24-26 Nisan 2009Kızılcahamam
Günübirlik Anestezi Sempozyumu
Gülnaz Aslan, Belkıs Çetinsoy, Hülya Çelebi, Şükran şahin, Ümit Karadeniz, Zekeriya Alanoğlu, Fatma Sarıcaoğlu, Feyhan Ökten, Belkıs Tanrıverdi, Aysun Yılmazlar, Ercan Kurt, Demet Coşkun, Mustafa Kemal Bayar
22-25 Nisan 2010Şanlı Urfa
Anestezide Düşlere Yolculuk
Filiz Tüzüner, Yüksel Keçik, Mustafa Kemal Bayar, Aslı Dönmez, Şaziye Şahin, Alp Alptekin, M. Emin Orhon, Şükran Şahin, Şaban Yalçın, Süleyman Ganidağlı, Lale karabıyık
24 Nisan 2011Eskişehir
Zor Havayolu Yönetimi Sempozyumu
Ülkü Aypar, Alp Alptekin, Kamil Toker, Pervin Bozkurt, Belkıs Tanrıverdi, Serdar Ekemen, bahar Kuvaki,Mehmet Tuğrul, Sacide Demiralp, Filiz Tüzüner, Özgür Canbay,ulufer Sivrikaya,Emel Koçer Gür, Nalan Çelebi
26-27 Mayıs 2012Ankara, Cermodern
YB da Yenilikler Sempozyumu
Melek Tulunay, Necmettin Ünal, Onur Özlü, Hülya Başar, Dilek Arman, Pınar Zeyneloğlu
19-23 Nisan 2013Bakü-Azerbaycan
Türk Cumhuriyetleri Anestezi Günleri, Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler

ARUD’UN KURULUŞUNDAN BUGÜNE GERÇEKLEŞTİRİLEN PANEL VE TOPLANTILAR

8 Ocak 1990Epidural-Spinal anestezi ve analjezi, Gazi Üni. Tıp Fak.
7 Şubat 1990Yoğun Bakım Paneli,
Konuşmacılar: Melek Tulunay, Yüksel Keçik, Emel Sağıroğlu, İbrahim Yegül, Bora Aykaç
12 Mart 1990SSK Ankara Hast
İV Anestezikler”.
Mart 1991Transplantasyonda Anestezik Yaklaşım,
Konuşmacılar: Tuncay Karpuzoğlu, Meliha Arman, Oya özatamer, Kutay Akpir, Lütfi Telci, Gülnaz Aslan
Aralık 1992Prof. Dr. Özdemir Demir Paneli “Nöroanestezi”, Ankara
Şubat 1993“Malign Hipertermi”
Aralık 1994Tübitak Salonu, Ankara
Kardiopulmoner Resüsitasyon,
20 Ocak 1995Tübitak Salonu, Ankara
Endoskopik Cerrahide Anestezi,
12 Ocak 1996Ankara Numune Hastanesi
“Ameliyathane Kirliliği”
8 Mart 1996Tübitak Salonu
“Nöromüsküler Hastalıklar”
22 Kasım 1996GATA
“Bilimsel yazı nasıl yazılır”
6 Haziran 1997“Güç Entübasyon”
8 Mayıs 1998“Ağrısız Doğum paneli”
1998GATA
“Zehirlenmeler paneli”
18 Aralık 1998“YB Organizasyon paneli”
19 Mart 1999Sevorane Paneli
26 Mart 2000Mekanik ventilasyon Kursu
Kasım 2001GATA
Alt Ekstremite blokları
<23 Ocak 2002Anestezi Hukuk ve Medikolegal Sorunlar
31 Ocak 2003GATA
Nükleer saldırılarda anestezistin rolü
M. Erdal Güzeldemir, M. Ali Özgüven, Mehmet Baysallar, Levent Kenar, Ahmet Coşar
18 Nisan 2003Ankara Hastanesi
Ağrı Tedavisinde RF
24 Mayıs 2003Zonguldak
Periferik Sinir Blokları
24 Eylül 2004Antioksidanlar
5-6 Mayıs 2004Kayseri
Deneysel hayvan Kursu
11 Şubat 2006Tamamlayıcı Tıp Paneli
12 Ocak 2007GATA
Anestezistin yasal sorumlulukları
16 Mart 2007Ankara, Merit Altınel
Kritik durumlarda kristaloid ve kolloidlere güncel yaklaşım
Melek Tulunay, Ayşe Gürel, Necmettin Ünal, Hülya Başar, Sumru şekerci
16-17 Kasım 2007AÜTF
US/Kadavra destekli rejyonel kursu
Filiz Tüzüner, Asuman Uyaslel, Yüksel keçik, İbrahim Yegül, Patrick Narchi, Yeşim Ateş, Feyhan Ökten, İbrahim Aşık, Betrand Fabre, Anissa Belbachir, Taylan Akaya, Altan şahin, Dilek Yörükoğlu, Enver Özgencil, Özlem Selvi can, Alaaddin Elhan, İbrahim Tekdemir, Halil İbrahim Acar, Eray Tüccar, Tuna karahan, Ali Fırat Esmer, Ayhan Cömert, Ercan Kurt, Ali Abbas Yılmaz
11 Ocak 2008Kas gevşeticilere güncel yaklaşım
9 Ocak 2009Kas Gevşeticiler
4 Aralık 2009Ankara, Atatürk Eğ. Araş. Hast.
Pediatrik anestezi paneli
Oya Özatamer, Çetin Kaymak, Turgay Öcal, Zeliha kazak Bengisu, Hülya Çelebi, Didem Akçalı
23 Ocak 2010Ankara
Kas gevşeticiler yeni Yıla Merhaba
Zerrin Özköse, Hülya Başar, Dilek Yörükoğlu
class=”td_tarih”<9 Şubat 2011Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Perioperatif gaz değişimi ve asit-baz yönetimi
Uz.Dr. Namık Özcan
9 Mart 2011Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pediyatrik anestezide mitler. Doç.Dr.OnurÖzlü, Doç.Dr.M. Sayın
13 Mayıs 2011Hacettepe Üniversitesi
Kardiyak cerrahide esmolol kullanımı, Prof Dr. Bilge Çelebioğlu
14 Eylül 2011GATA
Ultrason ve Rejyonel anestezi, Prof Dr. Ercan KURT
19 Ekim 2011Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanser hastalarında beslenme palyatif bakım ve ağrı tedavisi, Doç. Dr. Süheyla ÜNVER
16 Kasım 2011Yüksek İhtisas Eği. Araş. Hastanesi,
Kardiyak hastalarda nonkardiyak cerrahide anestezi,
Doç. Dr. Özcan Erdemli, Doç.Dr. Ümit Karadeniz, Uz. Dr. Aslı DEMİRCİ
14 Aralık 2011Ankara Senatoryum Hastanesi
Tek akciğer anestezi,
Uz. Dr. Hilal SAZAK, Doç. Dr. Fatma ULUS
18 Ocak 2012GATA
Rejyonel Anestezi Kursu,
Prof Dr. Ercan KURT
<22 Şubat 2012Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım, Ankara Üni. Tıp. Fak.
Uzm. Dr. Menekşe ÖZÇELİK
14 Mart 2012Hacettepe Üni. Tıp Fak.
Kas Gevşetici Antagonizması,
Doç. Dr.Şennur Uzun, Doç. Dr. Heves Karagöz
18 Nisan 2012Gazi Üni. Tıp Fakültesi
Zor Hava Yolu Yönetimi
18 Eylül 2012S.B. Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi
Transkateter aortik valv implantasyonunda anestezi uygulamaları
Uz. Dr. Tülin GÜMÜŞ
17 Ekim 2012GATA
Ultrasonografi eşliğinde gövde blokları,
Prof.Dr. Ercan KURT
14 Kasım 2012Ankara Üni. Tıp Fak
Yoğun Bakımda Ultrason Kullanımı,
Uzm. Dr. Menekşe ÖZÇELİK
12 Aralık 2012Ankara Numune Hastanesi
Düşük Akımlı Anestezi,
Uz.Dr.VildanTaşpınar,Uz. Dr. Şeref Çelik

ARUD 2013 EĞİTİM PROGRAMI

TarihKonu-İsimlerMerkez
16 0cak 2013Geriyatrik hastanın tanımlanması
Prof Dr Dr Teslime ATLI A. Ü. Tıp Fakültesi
Geriatri Anabilim Dalı Başkanı
Geriyatrik Hastada Anestezi Yönetimi
Doç Dr Züleyha KAZAK BENGİSU
Geriyatrik Hastanın Postoperatif Bakımı
Yrd Doç Dr Perihan EKMEKÇİ
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr Rıdvan Ege Hastanesi Konferans Salonu
Saat 16.30
20 Şubat 2013Kanser cerrahisinde anestezi
Yrd Doç Dr Coşkun ARAL
Başkent Üniversitesi
Hasan Telatar Konferans Salonu
Saat 16.30
27 Mart 2013Kardiyopulmoner destek sistemleri
(ECMO, Ventrikül destek cihazları, intraaortik balon pompası) ve Anestezi

Uzm Dr Sema TURAN
Uzm Dr Hija YAZICIOĞLU
Yüksek İhtisas Hastanesi
Konferans Salonu
Saat 16.30
29 Mayıs 2013Yoğun Bakım Enfeksiyonları
Doç Dr Hülya BAŞAR
SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
Konferans salonu
Saat 16.30
25 Eylül 2013Renal replasman tedavileri ve Yoğun Bakım Deneyimlerimiz
Uzm Dr Necla DERELİŞ
Uzm Dr Zehra TUTAL
SB Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
Saat 16.30
27 Kasım 2013Yenidoğanın cerrahi girişimleri ve anestezi uygulamaları
Prof Dr Turgay ÖCAL
Doç Dr Saniye EKİCİ (HÜ Tıp Fak Çocuk Cerrahisi AD)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Saat 16.30
6 AralıkOlgu Sunumu YarışmasıSB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
Konferans salonu
Saat 16.30
25 Aralık 2013Ortopedik cerrahide anestezi yöntemleri
Genel anestezi
Rejyonel anestezi
Monitorize anestezik izlem, Sedoanaljezi

Doç Dr Süheyla ÜNVER
Uzm Dr Menşure KAYA
Uzm Dr Güldeniz ARGON
SB Onkoloji Hastanesi
Korkut Akoğuz Konferans Salonu
Saat 16.30