DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

(Alzheimer, MyokardialİskemiReperfüzyon)

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
Doç. Dr. Metin ALKAN

18.12.2019, 17:00

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Tıp Fakültesi Dekanlık, 5. kat Toplantı Salonu