ARUD Seçimli Olağan Genel Kurul Daveti

ARUD Seçimli Olağan Genel Kurul Daveti

ARUD Seçimli Olağan Genel Kurul Daveti

Saygıdeğer ARUD Üyeleri

Bakanlar Kurulu’nun kararları gereği genel kurul toplantılarının SARS-Corona virüs pandemisi nedeni ertelenmesi üzerine 2018-2020 dönemi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının 23. Haziran 2021 tarihinde saat 15.00-17.30 arasında  yapılmasına karar verilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı gündem maddeleri ile 30 Haziran 2021 tarihinde saat 15-17.30 arasında yapılacaktır. Toplantıya ait gündem aşağıda sunulmaktadır.  
Değerli katılımlarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla
 
ARUD Yönetim Kurulu
 
Adres:
TOBB ETÜ Konferans Merkezi
Söğütözü Caddesi No:43
 
Not: Kampüse kimlik gösterilerek girilebilmektedir.

23 Haziran 2021 Tarihli Seçmli Olağan Genel Kurul Gündemi
• Açılış ve yoklama
• Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
• Genel Kurul Divanının Teşekkülü
• Gündemin okunması
• Açılış konuşması
• ARUD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun okunması
• ARUD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına ayrı ayrı sunulması
• ARUD Bilanço, Gelir Cetveli ve Hesapların görüşülmesi ve ibraya sunulması 
• ARUD Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
• Dernek üyelik aidatlarının 2021 Seçimli Olağan Genel Kurul sonrası uygulanmak kaydıyla arttırılması
• Adaylık başvurularının alınması
• Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerin seçimi
• Gizli oylama, açık tasnif
• Sonuçların açıklanması
• Dilek ve temenniler
• Kapanış