ARUD Hastaneler Yarışıyor Yarışması Yapıldı

ARUD Hastaneler Yarışıyor Yarışması Yapıldı

ARUD Hastaneler Yarışıyor Yarışması Yapıldı

ARUD Hastaneler Yarışıyor

Geleneksel Asistan Bilgi Yarışması

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Salonunda 10.01.2020 tarihinde yapıldı.

Yarışmada;

Birinciliği: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Ekibi,

İkinciliği: SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Ekibi,

Üçüncülüğü: SBÜ Onkoloji Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Ekibi

Kazandılar.