YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Feyhan Ökten

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Ahmet Çoşar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gülhane Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Onur Özlü

TOBB-ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Prof. Dr. Sanem Çakar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

SAYMAN

Prof. Dr. Nurdan Bedirli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

ÜYE

Prof. Dr. Sumru Şekerci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.

ÜYE

Prof. Dr. M. Murat Sayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Arş. Hast.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl.